Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Pestisitler mutlaka kilitli yerlerde, meskûn olmayan yerlerde, kapalı odalarda ve depolarda saklanmalıdır. Gıda maddeleri, hayvan yemleri, mutfak malzemeleri, yatak ve giyecekler ile aynı odada saklanmamalıdır. Kullanılmaması ihtimali olan ürün artıkları yahut etiketleri kaybolarak cinsi belirlenemeyen ürünler tarım yapılmayan boş bir araziye gömülerek imha edilmelidir. Bitki koruma ürünleri muhafaza amacıyla asla orijinal ambalajlarından diğer kaplara (kola şişesi, süt şişesi vb.) konmamalıdır. Boş ürün ambalajları asla başka amaçlar için kullanılmamalıdır. Boş ambalajlar çocukların ulaşamayacakları yerlere konmalı, ortada bırakılmamalı ve uygun bir şekilde imha edilmelidir. İlaç hazırlanılan yerin havalandırması iyi olmalı uygulama sırasında mutlaka maske takılmalı, maske sıcak havada sık yüksek bitkilerin bulunduğu yerler ile açık arazilerde de kullanılmalıdır. İlaçlama esnasında özellikle süspansiyon, emülsiyon ve toz ürünlerle meşgul olurken koruyucu uygun bir elbise giyilmelidir. Koruyucu elbiseler sık sık değiştirilmeli ve temizlenmelidir. Zirai mücadele yapılırken yemek yenmemeli, su ve sigara içilmemeli, eller her uygulamadan sonra sabunlu su ile yıkanmalıdır. Ürünler asla deri ve göze temas etmemelidir, etmesi durumunda hemen bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. Uygulama yapıldıktan sonra eğer ürün artarsa, artan ürün derelere, su kaynaklarına asla dökülmemelidir. Artan ürünler açılan çukurlara gömülerek imha edilmelidir. Yapılacak uygulamada hasat süresi dikkate alınmalı ve etki süresi az olan ürünler tercih edilmelidir. İnsan ve çevre sağlığı için en az düzeyde toksik, pestlere en etkili ve ruhsatlı maddeler kullanılmalı, ürün uygulama süresi kısa tutulmalı, özellikle çocuklar gibi duyarlı kişiler uygulama yapılan ortamdan uzaklaştırılmalı, uygulama yapan kişiler korunmak için kişisel önlemlerini almalı ve pestisitler çocukların ve riskli kişilerin kolay ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.

Diğer Hizmetlerimiz

Tarımsal İlaçlarda Bitki koruma

Tarımsal İlaçlarda Bitki koruma ürünlerinde ki etken madde Analizlerinde Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi (HPLC)' nin ve Gaz Kromatografisi (GC ) Kullanımı

Devamı

Bir Bitki Koruma Ürünü Nelerden Oluşur?

Bitki koruma ürünü içerisinde etkili madde dışında kalan bütün maddeler, yardımcı madde olarak tanımlanmaktadır.

Devamı