ATALANTE 350 SC

ATALANTE 350 SC
Türü:
: İNSEKTİSİT(Böcek İlacı)
Grubu:
: 4/A
Etken Madde Ve Oranı:
: 350 g/L İmidacloprid
Ambalaj Tipleri:
: 100cc, 200cc, 500cc, 1lt

ATALANTE 350 SC

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanım Dozu

İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre

Pamuk

Yaprakbiti (Aphis gossypii)
Yaprak piresi (Empoasca decipiens)

35 ml/da (Nimf-Ergin)

14 Gün
Pamuk

Beyaz sinek (Bemisia tabaci)

85 ml/ da (Nimf-Ergin)

14 Gün
Armut

Armut yaprak pireleri (Cacopsylla spp)

   
Elma

Elma yaprakbiti (Aphis pomi)

20 ml/100 l.su (Nimf-Ergin)

14 Gün

Şeftali

Şeftali Yaprak biti (Myzus persicae)

20 ml/100 l.su (Nimf-Ergin)

14 Gün
Sebze

Yeşil Yaprak biti(Aphis pomi)

20 g / 100 l su(Nimf - Ergin)

14 Gün
Sebze

Domateste şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)

20 ml/100 l.su Nimf-Ergin

7 Gün
Sebze

Domateste tel kurdu (Agriotes spp.)

100ml/da

7 Gün
Sebze Domates (SERA)
Beyaz sinek (Bemisia tabaci)
100 ml/da (Nimf-Ergin)
Damlama sulama ile
7 Gün
Sebze Bamya ve fasulyede Bakla
yaprak biti (Aphis fabae)

20 ml/100 l.su Nimf-Ergin

7 Gün
Sebze

Şeftali Yaprak biti (Myzus persicae)

25 g / da(Ergin - Nimf)

7 Gün
Sebze Patlıcanda yaprakbiti (Aphis fabae)

20 ml/100 l.su Nimf-Ergin

7 Gün
Sebze

Patlıcan (SERA) Beyaz sinek (Bemisia tabaci)

100 ml/da (Nimf-Ergin)
Damlama sulama ile
7 Gün

Antep Fıstığı

Yaprak psillidi (Agonoscena targionii)

30 ml/100 l.su Nimf-Ergin

14 Gün

Narenciye

Yaprak galeri güvesi (Phyllocnistis citrella) 3,5 ml/ağaç: gövde çapı 3 cm’ye kadar
olan olan fidanlarda 6 ml/ağaç: gövde
çapı 5-6 cm’ye kadar
olan olan fidanlarda-larva
14 Gün

Patates

Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata)

15 ml/da Ergin- Larva

14 gün

 

ANTİDOTU VE TEDAVİ ŞEKLİ
Bilinen bir antidotu yoktur. Zehirlenme halinde belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır.

HAZIRLANIŞ BİÇİMİ
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KULANIM ŞEKLİ
Pamukta pamuk yaprakbitine karşı: Fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında kimyasal mücadele yapılmalıdır. Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.
Pamuk yaprakpiresine karşı: Sürveylerde 50da’lık pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alanda toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı tespit edilir. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.
Armut psillidine karşı: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15’den fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır.
Şeftalide şeftali yaprakbitine karşı: 50 ağaçta 7 bulaşık dal olduğu zaman kimyasal mücadele yapılır.
Elma yeşil yaprakbitine karşı: Vejetasyon süresince 100 sürgünde 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
Tütünde şeftali yaprakbitine karşı: Bir yaprakta ortalama 25 adet nimf+ergin görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir. Fide döneminde zararlı görülünce uygulama yapılır.
Tütün tripsine karşı: Yaprak başına ortalama 5 tütün tripsi görüldüğünde uygulama yapılır.
Domateste tütün beyazsineğine karşı: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.
Domateste şeftali yaprakbitine karşı: Tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.
Domateste telkurtlarına karşı: Ortalama olarak m 2 ’de 6 ve daha fazla larva mevcutsa uygulamaya başlanmalıdır.
Antepfıstığı psillidine karşı: Haftalık olarak 100 bulaşık yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yuurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.
Patates böceğine karşı: Günlük ortalama sıcaklık 14-15 0 C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.
Fasulye, bamya, patlıcan, bakla yaprakbitine karşı: Nisan

KARIŞABİLİRLİK DURUMU
Yüksek derecede alkali bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

RUHSAT

Görüntüle