COLT 20 EC

COLT 20 EC
Türü:
: İNSEKTİSİT(Böcek İlacı)
Grubu:
: 3A
Etken Madde Ve Oranı:
: 200 g /L Esfenvalerate
Ambalaj Tipleri:
: 100cc, 250cc, 500cc, 1lt

COLT 20 EC

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanım Dozu

İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre

Pamuk

Yaprak piresi (Empoasca decipiens)

7,5 ml/da (nimf, ergin)

7 Gün

Domates (tarla)

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

60 ml/da (Larva)

7 Gün
Elma

Elma iç kurdu (Cydia pomonella)

5 ml/100 L su (Larva)

7 Gün
Antepfıstığı

Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae)

20 ml/100 L su (Larva)

7 Gün
Fındık

Fındık kurdu (Curculio nucum)

20 ml/da (Ergin)

14 Gün
Bağ

Bağ salkım güvesi (Lobesia botrana)

7,5 ml/100 L su (Larva)

15 Gün
Mısır Mısır koçankurdu (Sesemia spp.)
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)
30 ml/da (Larva) 15 gün ara ile
3 uygulama
21 Gün
Pamuk

Pamuk yaprak piresi (Empoasca decipiens)

7,5 ml/da (nimf, ergin)

7 Gün

 

ANTİDOTU VE TEDAVİ ŞEKLİ
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

HAZIRLANIŞ BİÇİMİ
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken BKÜ ve su karışımı depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.
KALİBRASYON: Uygulama öncesinde makinanın uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya hafif rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KULANIM ŞEKLİ
Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.
Pamukta yaprakpirelerine karşı rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.
Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.
Elma içkurdu: Elma içkurduna yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.
Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır. Uygulama zamanına özen gösterilmelidir.
Fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2’den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.
Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 0 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3.dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1.dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.
Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU
Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.

RUHSAT

Görüntüle