HULA 25 EC

HULA 25 EC
Türü:
: İNSEKTİSİT(Böcek İlacı)
Grubu:
: 3A
Etken Madde Ve Oranı:
: 250G/L Cypermethrin

HULA 25 EC

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanım Dozu

İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre

Antep Fıstığı

Antep Fıstığı Psillidi (Agonoscena Pistaciae)

25ml/100 L su (Yaprakların % 20’si bulaşık olduğunda ilk ilaçlama yapılır.) 7 Gün
Elma

Elma iç kurdu (Cydia pomonella)

20ml/100 L su larva

7Gün
Armut

Armut psillidi (Cacopsylla pyri)

20ml/100 L su (Taç yapraklar döküldükten sonra 2.ve 3. Nimf dönemine)

7 Gün
Kiraz

Ağaç kızılkurdu(Cossus cossus)

80ml/100 L su Genç larva dönemi

7 Gün
Hububat

Süne (Eurygaster spp)

20ml/da ( 1-3 dönem ) 30ml/da ( 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin )

7 Gün

Süs bitkileri

Nergis soğan sinekleri Eumerus narcissi, Merodon eques)

80ml/da100 L su

7 Gün
Ayçiçeği

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

40ml/da

7 Gün
Domates

Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci)

30ml/da Larva -ergin

7 Gün
Patlıcan

Yeşil kurt (Helicoverpa armigera)

30ml/da Larva –Ergin

7 Gün
Mısır Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)
Mısır koçan kurdu (Sesamia spp)
30 ml/da larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır.( yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır.) 7 Gün
Şeker pancarı Kalkan böcekleri(Cassida spp)
Pancar piresi(Choetocnema tibialis)
Yaprak böceği(Piesma maculata)
Yaprak kurtları(Spodoptero exiquo, Plusia gamma, Momestro spp)
30 ml/da
25 ml/da
30 ml/da
30 ml/da
7 Gün

Genel Zararlılar

Çekirgeler(Locusts)

40 ml/da

7 Gün

Bağ*/**

Salkım güvesi (Lobesia botrana

20 ml/100 1 su (Kelebek faaliyetleri başladığında veya larva zararı görüldüğünde ilk ilaçlama yapılır.) 7 Gün
Mercimek

Baklagil tohum böceği (Bruchus spp.)

40 ml/da

7 Gün
Dişbudak

Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea)

25 ml/ 100 l su (Genç larva dönemi)

7 Gün

ÖZELLİKLERİ
 

ANTİDOTU VE TEDAVİ ŞEKLİ
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

HAZIRLANIŞ BİÇİMİ
Domateste yeşil kurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır.100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.
Domates ve Patlıcanda tütün beyaz sineğine karşı bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Büyük yapraklı bitkilerde her 5 adımda bir alt, orta üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda uygulama yapılır.
Mercimekte baklagil tohum böceklerine karşı, bulaşık olduğu bilinen sahalarda çeşidin gelişmesi ve ekim zamanı göz önünde bulundurularak alt kapsüller kuru oluma girer girmez 10-14 gün ara ile 2-3 ilaçlama yapılarak tarla dönemindeki bulaşmalar önlenir. Süs bitkilerinde nergis soğan sineklerine karşı, bitki boyu 10 cm olduğunda tarlayı temsil edecek şekilde her dekar için yaklaşık 1000 soğan kontrol edilmeli ve bulaşma oranı % 5 ise mücadele yapılmalıdır. Ergin çıkışları başladığında her iki zararlı için ilk çıkıştan 10 gün sonra ilk ilaçlama yapılmalıdır.
Bağ salkım güvesine karşı salkim güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. Dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 •c ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklılar toplamı 2. dölde 520 gün-derece , 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. ilk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.
Çekirgelere karşı rezervasyon ( garsiyar) alanlarında zararlı çekirge nimflerinin görülmeye başlamasından ve yapılan sürveylerle, uygun yoğunluğun saptanmasından sonrası derhal kimyasal mücadeleye geçilir.
Ayçiçeği yeşilkurta karşı 100 bitkiden 5'inde yumurta, birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. ilk uygulamaları takiben 15 gün ara ile 3 uygulama daha yapılır.
Hububatta Süneye karşı, süne tarlalarda yapılan sayımlar ve değerlendirmelere göre kimyasal mücadeleye karar verilir.
Antepfıstığı psidilline karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka(fumajin)olmadan önce uygulama yapılmalıdır.
Kirazda Ağaç Kızıl kurduna karşı, bulaşık bahçelerde eşeysel tuzaklar asılarak, ergin çıkışları izlenir. Ergin çıkışı sonunda veya ağaç gövde kabuklarının hemen altında koloni halinde bulunan genç larvalar görüldüğü Ağustos ortası ve Eylül başı ilaçlamalara başlanır .ilacın etki süresine göre ikinci ilaçlama yapılır.
Armut psidiline karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı, sürgünlerin % 15'ten fazlasında bulaşma görülmeye başladığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.
Elma lçkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.
Bitki tahammülü: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

KULANIM ŞEKLİ
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. ilaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU
Kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri hariç bazı bitki koruma ürünleri ile karışabilir. Büyük miktarda karşım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

 

RUHSAT

Görüntüle

ETİKET

Görüntüle