PHYTON 50 EC

PHYTON 50 EC
Türü:
: İNSEKTİSİT(Böcek İlacı)
Grubu:
: 15
Etken Madde Ve Oranı:
: 50 g/L Lufenuron
Ambalaj Tipleri:
: 100cc, 250cc, 500cc, 1lt

PHYTON 50 EC

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanım Dozu

İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre

Pamuk

Pamuk yaprak kurdu(Spodoptera littoralis)

30 ml/da larva

28 Gün

Biber

Pamuk yaprak kurdu(Spodoptera littoralis)

30 ml/da larva

7 Gün

Mısır

Pamuk çizgili yaprakkurdu ( Spodoptera exiqua)

20 ml/da larva

35 Gün

Hıyar

Pamuk yaprak kurdu(Spodoptera littoralis)

30 ml/100 l su larva

7 Gün

 

ÖZELLİKLERİ
PHYTON 50 EC Pamukta , biberde ve hıyarda pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) ‘ya ve mısırda çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exiqua)’e karşı kullanılan ve kitin sentezini önleyerek etkili olan bir bitki koruma ürünüdür. Bu ürün yaprakkurdunun larvaları üzerinde etkilidir. Temastan ziyade mide yoluyla etki eder. PHYTON 50 EC esas itibariyle uygulanmış bitki kısımlarının yüzeyinde kalır. Sistemik olmayıp güçlü bir larva öldürücü ilaçtır. İlaçlı larva uygun şekilde gömlek değiştiremez

ANTİDOTU VE TEDAVİ ŞEKLİ
Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

HAZIRLANIŞ BİÇİMİ
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken bitki koruma ürünlü su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KULANIM ŞEKLİ
Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.
Biber ve hıyarda pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.
Mısırda pamuk çizgili yaprakkurduna karşı tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU
PHYTON 50 EC nötr reaksiyonlu insektisitler ile karıştırılabilir. Karıştırılacak ürünler ile reaksiyonu bilinmiyor ise karışım yapmadan önce bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

RUHSAT

Görüntüle

ETİKET

Görüntüle