ZIGZAVER 150SC

ZIGZAVER 150SC
Türü:
: İNSEKTİSİT(Böcek İlacı)
Grubu:
: 22 A
Etken Madde Ve Oranı:
: 150 g/L Indoxacarb
Ambalaj Tipleri:
: 100cc, 250cc, 400cc, 1lt

ZIGZAVER 150SC

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanım Dozu

İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre

Bağ

Salkım güvesi (Lobesia botrana)

25 ml/100 l su Larva

3 Gün
10 Gün
Pamuk Yeşil Kurt (Helicoverpa armigera)
Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis)
45 ml/da larva
40 ml/da larva

14 Gün

Mısır Mısır Koçan kurdu (Sesamia nonagrioides)
Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis)
30 ml/da larva
30 ml/da larva

3 Gün

Domates Yeşil Kurt (Helicoverpa armigera)
Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis)
40 ml/da larva (Tarla)
35 ml/100 l su larva (Sera)

3 Gün

Elma

Elma İç Kurdu (Cydia pomonella)

35 ml/100 l su larva – yumurta

14 Gün
Fındık

Fındık Kurdu (Cuculio nucum)

45 ml/da ergin

7 Gün

 

ÖZELLİKLERİ
ZIGZAVER 150 SC akıcı konsantre formulasyonda bağ, pamuk, mısır, domates, elma ve fındıkta zararlılarla mücadelede kullanılan, mide ve değme etkili bir insektisittir. Zararlı larvalarının her döneminde etkilidir. ZIGZAVER 150 SC böceklerde sinir hücrelerinde sodyum kanallarını tıkayarak etki eder ve ilaçlamadan çok kısa bir süre sonra zararlıların beslenme diğer faaliyetleri durur veya çok azalır. 24 ila 60 saat içinde de zararlılar ölür. ZIGZAVER 150 SC ilaçlamadan sonra bitki üzerinde ilaç kurumasından sonra yağan yağışlardan etkilenmez, ilaçlamayı tekrarlamaya gerek kalmaz.

ANTİDOTU VE TEDAVİ ŞEKLİ
Bilinen bir antidotu yoktur. Zehirlenme halinde semptomatik tedavi uygulanır.

HAZIRLANIŞ BİÇİMİ
İlacı hazırlamadan önce ilaçlama aletinin temiz olduğundan emin olunuz. İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. ZIGZAVER 150 SC kutusunun kapağını açmadan önce iyice çalkalayınız. Gerekli miktardaki ilaç küçük bir kapta su içinde iyice karıştırılır ve bu karışım ilaçlama aletinin deposuna boşaltılır. Daha sonra gerekli miktardaki suyu karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama aletinin deposuna ekleyiniz. İlaçlama boyunca karıştırıcıyı çalıştırmaya devam ediniz. Diğer ilaçlarla tank karışımı yapılacaksa aletin deposuna önce ZIGZAVER 150 SC konulmalı daha sonra diğer ilaçlar eklenmelidir. Gereğinden fazla ilacı ilaçlama için hazırlamayınız. İlaçlamanın usulüne uygun olarak yapılabilmesi amacıyla ilaçlamaya başlamadan önce bir dekar için gerekli su miktarını belirleyebilmek için ayrı bir yerde kalibrasyon yapılması ve ilaçlamanın bu kalibrasyona uygun olarak gerçekleştirilmesi gereklidir.

KULANIM ŞEKLİ
Bağda Salkım Güvesi: Sezon içinde sofralık üzümlerde 6, şaraplık üzümlerde 3 uygulamaya kadar ilaçlama tekrarlanabilir. Uygulama traktörle çekilen hidrolik ilaçlama aleti veya sırt pülverizatörü ile yapılabilir. En iyi etki için ilaçlama zararlının yumurtalarının açıldığı dönemde yapılmalıdır. Bu dönemde yapılan ilaçlama ile henüz açılmamış yumurtalarla, yeni bırakılacak yumurtalara karşı kontrol sağlanır. Zararlı yoğunluğuna ve dönem içinde ergin uçuşlarına bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır. Pamukta Yeşilkurt ve Pamuk Yaprak Kurdu: Pamukta Yeşilkurt ve Pamuk Yaprak Kurdu zararlıları ile mücadelede bu zararlının herhangi Bir dölüne karşı kullanılabilir. En iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur, buna rağmen zararlıların tüm larva dönemlerine etkilidir. Zararlının dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır. Pamukta sezon içinde aynı yerde 4’ten fazla ZIGZAVER 150 SC uygulaması yapmayınız. Mısırda Mısır Koçan Kurdu ve Mısır Kurdu:Pamukta Yeşilkurt ve Pamuk Yaprak Kurdu zararlıları ile mücadelede Zararlının ilk yumurtalarının görülmesinden itibaren 15 gün aralarla 3 ilaçlama yapılır. Domateste Yeşil Kurt ve Pamuk Yaprak Kurdu: En iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. Zararlının dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanmalıdır. Sezon içinde aynı yerde domateste 4’ten fazla ZIGZAVER 150 SC uygulaması yapmayınız. Elmada İç Kurdu: ZIGZAVER 150 SC elma iç kurdu zararlısının hem larva hem de yumurtalarına etkilidir. Bu zararlı ile mücadelede en yüksek etki için ilacın yumurtalarının hedef alınması tavsiye edilir. İlaçlama zamanının tespiti için ağacın fenolojisi ve zararlının biyolojisi (kelebek uçuşları) takip edilmeli, yayımcı kuruluşlardan da bilgi alınmalıdır. Genel olarak zararlının 1. dölüne karşı ilk ilaçlama, ilk ergin uçuşları başladıktan (tuzaklarda ilk ergin kelebekler yakalandıktan) 6-7 gün sonra, ilk yumurtalar görüldüğünde yapılmalı, böylece zararlının yumurtaları öldürülerek larvaların meyve içine girmesi ve zarar yapması engellenmelidir. İlacın etki süresi dikkate alınarak 10-14 gün sonra 1. döle karşı ilaçlama tekrarlanmalıdır. İkinci ve daha sonraki döllere karşı da zararlı ilaçlamayı gerektirecek yoğunlukta olduğu takdirde aynı şekilde ilaçlamalara devam edilmelidir. Fındıkta Fındık Kurdu: Sezon içinde fındıkların mercimek iriliğinde olduğu dönemde ilaçlamalar için uyarı verilir verilmez bir ilaçlama yapılır. İlaçlama sırasında fındık bitkilerinin her tarafının iyice ilaçlanmasına dikkat edilmeli, iyi bir kaplama yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU
Bilinen pek çok fungisit ve insektisitlerle karışabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen ilacın ruhsat sahibi ya da satıcı firmasına başvurunuz.